Strategisk arbejdsmiljø

akon logo

En del af AKON AS

square facebook 128x128linkedin 128x128

Strategisk arbejdsmiljø

 

Den langsigtede forebyggelse og udvikling

Når man som virksomhed udarbejder en strategi for arbejdsmiljøet, tager man stilling til, hvad der skal opnås, hvorfor og hvornår. Det handler om at skabe en samvirken af mål og midler, så opnåede mål kan bidrage til, at nye mål kan nås.

AKON kan:

  • Hjælpe jer igennem den årlige arbejdsmiljødrøftelse, så I kommer hele vejen rundt og får skabt et kvalificeret bud på jeres indsatser, mål og kompetenceudvikling af arbejdsmiljøorganisationens medlemmer.
  • Inspirere til gennemførelse af medarbejderudviklingssamtaler for medlemmerne ift. arbejdsmiljøarbejdets roller og funktioner, så der sikres sammenhæng mellem det strategiske og operationelle arbejdsmiljø.
  • Hjælpe jer med at udarbejde et årshjul, hvor udfordringer, mål og indsatser prioriteres hen over året.
  • Være sparringspartner og inspirator til arbejdsmiljøorganisationens udvikling af arbejdsmiljøet i virksomhedens daglige praksis og drift.

Strategisk arbejdsmiljø indebærer, at man som virksomhed lægger en plan for det strategiske, taktiske og operationelle niveau i virksomheden. Planen beskriver, hvilke indsatser og tiltag alle niveauerne skal bidrage med for at strategien samlet set kan gennemføres.

Når der iværksættes forandringer, er der tre væsentlige forhold, der skal inddrages. Det handler om kommunikation, involvering samt støtte og opbakning for alle virksomhedens ledere, mellemledere og medarbejdere.
Arbejdsmiljøet skal inddrages, når der drøftes hensigter og træffes beslutninger om virksomhedens fremtid og daglige drift. Når arbejdsmiljøet inddrages, sikrer det vilkårene for arbejdets udførsel og medarbejdernes trivsel.

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

Åbningstider

mandag-torsdag kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

etiskkodeks

codeofcare logo

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere