Oplæring og instruktion

akon logo

En del af AKON AS

square facebook 128x128linkedin 128x128

Oplæring og instruktion

 

AKON kan hjælpe virksomheder med organisering af oplæring og instruktion.

Nyansatte skal have oplæring og instruktion, inden de begynder at udføre arbejdsopgaverne. Men det er ikke kun i forbindelse med nyansættelse, der er krav om oplæring og instruktion. Alle ansatte skal oplæres og instrueres i nødvendigt omfang. 

 

Behovet for instruktion kan blandt andet vurderes ud fra:

  • Hvilke risici og belastninger, der er i den ansattes arbejdsmiljø
  • Hvordan risici og belastninger er forebygget
  • Hvilken viden, den ansatte har om forsvarlig udførelse af arbejdet
  • Hvilken uddannelse og erhvervserfaring, den ansatte har

Instruktion skal gentages ved ændringer i den ansattes arbejdsopgaver på grund af eksempelvis forflyttelse, nye arbejdsopgaver, nyt eller ændret arbejdsudstyr eller indførelse af ny teknologi.
Det er op til den enkelte virksomhed at afgøre, hvem der skal stå for den praktiske gennemførelse af instruktionen og oplæringen. Det formelle ansvar ligger altid hos arbejdsgiveren.
Arbejdsgiveren har pligt til at føre tilsyn og gentage instruktion i nødvendigt omfang.

 

AKON kan hjælpe jer med:

  • At systematisere og effektivisere jeres oplæring og instruktion, så den lever op til reglerne og sikrer, at arbejdet kan udføres sikkert og forsvarligt
  • At sikre oplæring og instruktion fx i brug af hjælpemidler, værnemidler, ændring af vaner, indførelse af pausegymnastik og lign.
  • At oplære de interne instruktører, så de kan give den bedste oplæring videre

Vikarer, håndværkere og andre fra fremmede virksomheder, der udfører arbejde på virksomheden, skal have instruktion om arbejdsmiljøforhold, der har betydning for deres arbejde, fx brug af virksomhedens maskiner og affaldsbehandling.

Unge under 18 år

Der skal føres et særligt effektivt tilsyn med unge under 18 år. Tilsynet skal føres af en person, der er fyldt 18 år, og som har den fornødne indsigt i arbejdet. Der er særlige regler omkring unges arbejde. Den ansvarlige for instruktionen og oplæringen må ikke lade den unge arbejde på egen hånd, førend der er sikkerhed for, at arbejdet udføres forsvarligt.

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

Åbningstider

mandag-torsdag kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

etiskkodeks

codeofcare logo

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere