APV

akon logo

En del af AKON AS

square facebook 128x128linkedin 128x128

Arbejdspladsvurdering (APV)

 

Alle virksomheder skal i dag have udarbejdet en skriftlig arbejdspladsvurdering.

En arbejdspladsvurdering kan være med til at skabe overblik, systematik og forebyggelse i arbejdsmiljøarbejdet, og er dermed et godt værktøj for virksomheden, når der skal foretages en vurdering af indsatsen for at få det bedst mulige arbejdsmiljø for sine medarbejdere.
Systematikken sikrer, at arbejdsmiljøet løbende diskuteres - også ved fx nyanskaffelser, ombygninger og andre ændringer i virksomheden.
Dette skulle gerne resultere i en bedre trivsel, forebyggelse af ulykker, skader og dermed også en reduktion af antallet af syge- og fraværsdage.

 

Vores rådgivning omfatter følgende:

  • Virksomhedens mål med gennemførelse af APV.
  • Valg af kortlægningsmetoder.
  • Valg af metoder til årsagsanalyse.
  • Valg af prioriteringsmetoder, herunder fastsættelse af kriterier for prioritering.
  • Udarbejdelse af handlingsplaner og redskaber hertil
  • Valg af værktøjer til synliggørelse af forbedringstiltag og løste opgaver.
  • Valg af løsninger på konkrete arbejdsmiljøopgaver.
  • Fastsættelse af spilleregler for gennemførelse, - hvem gør hvad?
  • Valg af opfølgnings- og evalueringsmetode

 

Download pjece:

"APV - arbejdspladsvurdering"

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

Åbningstider

mandag-torsdag kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

etiskkodeks

codeofcare logo

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere